top of page

10.000 boliger gir 10 prosent lavere boligpriser

FOTO: Heidi Anne Johnsen


Boligprisene i Oslo er høye. Eiendom Norge rapporterer at gjennomsnittsprisen nå er på 5,8 millioner kroner, og har doblet seg på ti år. I Bergen er snittprisen to tredjedeler, og økningen det halve. Hvorfor er det sånn – og må det være sånn?bottom of page