top of page

Tre klare årsaker til at USA kom raskere gjennom den økonomiske krisen enn Europa

Foto: Enrique Ramos Lope

USAs økonomi er i gang igjen. Det kan få betydning for presidentvalget.

Etter år med rekordlave renter hevet USAs sentralbank – Federal Reserve – renten i desember. Når det skjer på slutten av fjoråret, og starten på nyåret er preget av uro på børsene, faller det naturlig å filosofere over økonomiske forskjeller mellom områder – særlig Europa og USA. Det er forskjeller nok.

bottom of page