top of page

Når markedet ikke gjør jobben

Foto: Mopic / Shutterstock

Markedet leverer ikke alltid det som er best for samfunnet. Det må korrigeresav det offentlige. Men kuren kan noen ganger bli verre enn sykdommen.

Markedsbaserte økonomier fungerer bedre enn kommandoøkonomier. Men ingen økonomier bruker bare markedsløsninger - kunsten er å finne balansen mellom marked og stat. Temaet har gitt folk høy puls og sår hals i mange tiår, og gjør det når Kina vurderer mer marked, unge i USA støtter Sanders og folk i Norge debatterer køprising og oljeletingsgrenser. Vi spør: Hva kan markedet ikke klare?

bottom of page