top of page

Verdenshandelen er i spill med Trump som president

Foto: Lucas Jacksobn / Reuters

Murer mot arbeidsledighet er en kur som er verre enn sykdommen. Løsningen er omrokering, omskolering og omstilling.

I 2016 ble økonomer tatt på sengen av Brexit og Trump. Økt handel er blitt foreslått som én av forklaringene, fordi den skal ha overflødiggjort folk og gjort dem bitre og desperate. Er det riktig? Og hvis det er riktig, er kuren redusert handel?

bottom of page