top of page

Når private selskaper får mer makt enn land

Foto: Toria / Shutterstock / NTB Scanpix / Signe Dons

Selskaper vokser seg store og får makt til å påvirke hele verdenssamfunnet. Hva driver dette?

For 20 år siden virket verdens fremtidsutsikter gode. Til rørende jubelscener hadde folk stormet den heslige Muren. Markeder østover hadde åpnet opp.

Les videre

bottom of page