Når private selskaper får mer makt enn land

Foto: Toria / Shutterstock / NTB Scanpix / Signe Dons

Selskaper vokser seg store og får makt til å påvirke hele verdenssamfunnet. Hva driver dette?

For 20 år siden virket verdens fremtidsutsikter gode. Til rørende jubelscener hadde folk stormet den heslige Muren. Markeder østover hadde åpnet opp.

Les videre