top of page

Å bo spredt, koster skjorta. Og kreftkurer og eldreomsorg. Byene er redningen

Foto: Signe Dons

Sentralisering er et gode, ikke et onde.

Det er valgår, så ekstra mange følger partienes landsmøter. Forslagene som kommer, mangler ikke på gode intensjoner. Men det virker ikke som talerne har et våkent forhold til kryssende hensyn, for det hagler med ordene «ja, takk». Hva er mest bekymringsfullt: Om talerne tror på det de sier eller om de sier det de ikke tror på?

Les videre

bottom of page