top of page

Kan vi innføre sekstimersdagen nå?

Foto: Paal Audestad

På overfylte skoler, i gamle sykehus og ved pressede eldrehjem vil de foreslå at vi bruker arbeidstimene på dem før vi tar mer fri.

Hvis vi jobber smartere, kan vi enten jobbe mindre og beholde nivået på velferdstjenestene eller jobbe like mye og øke nivået på tjenestene. Antagelig vil mange ønske det siste, ettersom vi har mangler på skolene, i sykehusene og ved eldrehjemmene.

bottom of page