top of page

Det er gunstig å regulere gjeldsnivået

FOTO: Shutterstock / NTB '

Ett av de mer overraskende aspektene av økonomifaget er hvor dogmatiske en del utøvere er. En skulle tro at et fag som har som sitt adelsmerkespørsmål «How do you know?», ville inspirere utøverne til å bli ydmyke, nysgjerrige – og opptatt av hvordan verden faktisk henger sammen. Men dette er et fag som i gamle dager var stolt av å si at når data og teori kolliderer, så vinner teori.

bottom of page