top of page

Hva med å gjøre kolonihagene om til boligtomter?

FOTO: Stein J. Bjørge / Tor Stenersen

Aftenposten 24. mars presenterte litt av et dilemma: Oslo må velge mellom å kutte noe av kolonihagene eller kutte i planlagte sykkelstier. For noen er dette et nærmest umulig valg mellom to goder. I realiteten burde valget være enkelt: Prioriter sykkelstiene. De forbedrer miljøet, fremmer helse, forhindrer ulykker og reduserer bilkøene.

Les videre

bottom of page