top of page

Vi vil ha vindkraft, men ikke vindturbiner

FOTO: ANBI / Wikimedia Commons

Vi trenger energi. Men vi trenger også uberørt natur. Hvordan skal vi balansere disse kryssende hensynene?

Det er vanskelig å ha to motstridende tanker i hodet samtidig. For oss som er opptatt av miljø, er det kollisjon mellom to ønsker: fornybar energi og naturbeskyttelse. Vi ønsker vindkraft, men ikke vindturbiner. Hva gjør vi?

bottom of page