top of page

Nei til bompenger, ja til trengselsavgift

FOTO: Signe Dons

Vi lever i paradoksenes tid.

Alle sier de opptatt av klimaet, men flyr likevel. Politikere snakker om urbaniseringsgevinster, men bidrar til å opprettholde spredt bosetting. Folk ønsker seg høy sykehusstandard, men krever sykehus i alle småbyer.

bottom of page