Verdensøkonomien vakler i viruskrisen. Men er kuren verre enn sykdommen?

Noen ganger må vi handle raskt. La ikke det beste bli det godes fiende.

Noen ganger må vi handle raskt. Verdensøkonomien vakler i viruskrisen. For å stanse viruset, må vi stanse økonomien.

De kraftige tiltakene har skapt debatt, og flere har etterlyst grundige utredninger. Skulle myndighetene ha ventet eller handlet med mindre styrke?

Les videre