top of page

Verdensøkonomien vakler i viruskrisen. Men er kuren verre enn sykdommen?

Noen ganger må vi handle raskt. La ikke det beste bli det godes fiende.

Noen ganger må vi handle raskt. Verdensøkonomien vakler i viruskrisen. For å stanse viruset, må vi stanse økonomien.

De kraftige tiltakene har skapt debatt, og flere har etterlyst grundige utredninger. Skulle myndighetene ha ventet eller handlet med mindre styrke?

Les videre

bottom of page