top of page

Boligprisene i Oslo er et samfunnsproblem. Bygging er løsningen.

Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB


Om Oslo bygger 10.000 boliger, faller boligprisene med 10 prosent. Men ikke alle vil bygge.


Store boligprisforskjeller i Norge viser at boligbeholdningen er feilplassert. Hva gjør vi? Vi kan bygge mer og så satse på at folk vil dit boligene blir lagt. Eller vi kan se hvor folk har flyttet, og bygge der.


Det første gir en risiko for at boligene blir stående tomme fordi boligene blir feilplassert. Det siste gir en risiko for at boligene blir stående tomme fordi alle som ville dit, allerede har flyttet dit.


Økonomifaget hjelper oss, for prisnivå og prisendringer angir knapphet og endringer i knapphet. Løsningen er å bygge der det er høye priser og store prisøkninger.


Les videre

bottom of page