top of page

Globaliseringen kan stoppe opp. Konsekvensene kan bli vonde.

Foto: Sergei Ilnitsky, AP/NTB


Hold deg fast: Dette kan bli ruglete.


Økonomer har gnidd seg i øynene – og revet seg i håret. Inflasjonsnivåene i USA har vært på 6-tallet, så på 7-tallet og nå på 8-tallet. Høye tall tikker inn fra land i Europa. Samtidig har Russland sjokkert en vantro verden ved å invadere Ukraina. Og plutselig er forsyninger av olje, gass, hvete og metaller i spill.


Disse to hendelsene – inflasjon og invasjon – hadde i seg selv vært nok til å ryste den globale økonomien. Siden de kom rett etter en pandemi, blir effekten kolossal. Det oppstår varemangel, flaskehalser og brutte forsyningslinjer.


I tillegg befester Kina sin posisjon som Russlands venn og Vestens motpart. Amerikanerne på sin side har vist at de er villige til å bruke dollaren som monetært våpen. Dessuten ønsker de tydeligere allierte og handelspartnere i Asia. Betyr dette at vi ser konturene av en ny innretning på verdensøkonomien?


bottom of page