top of page

Hvordan blir økonomien for kunnskapsarbeideren og servitøren etter covid-19?

FOTO: Stein J. Bjørge


To fenomener har preget verdensøkonomien de siste tiårene. Det ene er urbanisering, altså at folk flytter til områder rundt de største byene. Den andre er tiltagende inntektsulikhet, altså at noen stadig blir rikere enn andre.

Riktignok har fornuftige folk kunnet diskutere styrken på disse trendene, men de fleste har notert seg tilstedeværelsen av dem. Noen har pekt på sammenhengen mellom dem. Noen har ønsket å reversere dem – og det har vært høy temperatur omkring verktøyene, særlig for det første.

I Norge er «sentralisering» blitt et skjellsord. Nå er flere av de underliggende faktorene i spill. Grunnen? Covid.

Det er blitt sagt at de fire farligste ordene i finans er: «Nå er det annerledes.» Jeg skal derfor ikke bli påståelig, og jeg advarer leseren: Det som følger, er ingen fasit.


Comments


bottom of page