top of page

Riktige togpriser gir riktige(re) boligpriser
Foto: Stein J. Bjørge


Boligmarkedet er økonomiens nest viktigste marked. Det viktigste markedet er arbeidsmarkedet, for det yter det vi nyter. Men boligmarkedet hjelper arbeidsmarkedet, og en forutsetning for et velfungerende arbeidsmarked er et velfungerende boligmarked.Σχόλια


bottom of page